Jobbird

Loon doorbetalen bij ziekte

Je bent ziek en je bent in loondienst. Wat kun je in deze periode allemaal verwachten? Waarschijnlijk heb je al wat gelezen over de ziektewet en ziekmelden voor je werk. Handige tips, maar wat nou als je langdurig ziek bent? Of als je overspannen bent, of zelfs een burn-out hebt? Hoe zit het dan met loon doorbetalen bij ziekte? Zit je dan al die tijd zonder inkomsten? In dit artikel leggen wij jou alles uit over doorbetaling bij ziekte.

Alle vacatures

Krijg ik doorbetaald als ik ziek ben?

Dit is natuurlijk de belangrijkste vraag die op je lippen ligt. En het antwoord hierop is ja. Dat is alvast goed nieuws. Maar hier zijn natuurlijk wel wat regels aan verbonden. Als je in loondienst bent en niet kunt werken omdat je plotseling ziek bent, is het belangrijk dat jij je zo snel mogelijk ziek meldt bij de werkgever. In dit geval ben je verzekerd van een inkomen. De werkgever kan jou vervolgens vertellen welke regels er gelden bij ziekte. Meestal geeft de werkgever aan de arbodienst of de bedrijfsarts door dat je ziek bent. Ben je langdurig ziek en krijg je nog salaris? Dan bekijkt de werkgever samen met jou wat jouw opties zijn en hoe je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Maar hoe zit het dan met doorbetaling bij ziekte van een oproepkracht? In het geval van een voorovereenkomst, ben je volgens je contract niet verplicht om te werken als je wordt opgeroepen. De werkgever is ook niet verplicht om jou op te roepen. Zodra je een oproep accepteert, ontstaat er een arbeidsovereenkomst. Als je ziek bent in de afgesproken periode die je zou moeten werken, betaalt de werkgever minstens 70% van je loon door. Als dit lager is dan het minimumloon, krijg je sowieso het minimumloon uitbetaald. In het geval van een nul-urencontract ben je dan weer wél verplicht om te werken als je wordt opgeroepen. Maar ziek is toch ziek? Dat klopt. Als je écht niet in staat bent om te komen werken en je hebt een 0-urencontract, dan zijn er vast afspraken die je met je werkgever kunt maken. De werkgever betaalt jouw loon niet tijdens ziekte buíten de oproepperiode. Kijk dus goed wat voor contract je hebt en wat hierin staat.
 

Hoe lang doorbetalen bij ziekte?

Ben je een week grieperig? Dan is er niet zoveel aan de hand. Maar mocht je langdurig ziek zijn, dan gelden er een aantal regels. De eerste twee jaar dat je ziek bent is de werkgever verplicht om jouw loon door te betalen. Wel een fijn idee dat je in ieder geval twee jaar niet op de kleintjes hoeft te letten terwijl je ziek bent, toch? De werkgever moet per jaar minstens 70% van je brutoloon doorbetalen bij ziekte. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Dit is de wettelijke doorbetaling bij ziekte. Dit soort afspraken verschillen per cao of arbeidsovereenkomst, dus zorg ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt als je meer doorbetaald wilt krijgen.
 

Loon na 1 jaar ziekte

Hoeveel loon je precies krijgt doorbetaald bij ziekte, staat in je cao. Heb je deze niet? Vraag dan aan je werkgever wat de regels precies zijn. En hoe werkt die 70 procent salaris bij ziekte dan precies? Deze wordt berekend aan de hand van jouw brutoloon. Je krijgt altijd minstens het minimumloon uitbetaald. Zo weet je in ieder geval zeker dat je niet zonder geld komt te zitten. Betaalt de werkgever jou een lager loon en komt je totale (gezins)inkomen daardoor onder het sociaal minimum? Dan kom jij misschien wel in aanmerking voor een toeslag van het UWV.
 

Doorbetaling bij ziekte 2e jaar

Ook in het tweede ziektejaar betaalt de werkgever jou minimaal 70% van je loon. Het enige verschil is dat het nu minder mag zijn dan het minimumloon. Mocht je een maandbedrag onder het sociaal minimum ontvangen, dan kom je ook in het tweede jaar in aanmerking voor een toeslag bij het UWV. Ben je in een periode van twee jaar meerdere keren ziek? Houd er dan rekening mee dat, voor het berekenen van de doorbetaling van het loon bij ziekte, het volgende geldt:

 • Ben je ziek geweest en meld jij je je binnen vier weken opnieuw ziek? Dan worden de dagen van de voorgaande periode en de nieuwe dagen bij elkaar opgeteld. Dit valt dus onder dezelfde ziekteperiode. Dit gaat zo door tot je de twee jaar van loondoorbetaling bij ziekte hebt bereikt.
 • Ben je ziek geweest en meld jij je ná vier weken opnieuw ziek? De dagen van de voorgaande ziekteperiode worden dan niet meegeteld bij de berekening. Het tellen begint weer opnieuw. Je hebt dus nogmaals recht op maximaal twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

 

Wat moet ik nog meer weten?

Je weet nu alles over loon doorbetalen bij ziekte. Maar wat nou als je na twee jaar nog steeds ziek bent? En als je contract afloopt terwijl je nog ziek bent? Dan kun je vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering krijgen. Na twee jaar stopt deze. Daarna kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het is belangrijk dat jij je hier ruim op tijd over informeert, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je kunt een WIA-uitkering aanvragen als je door ziekte niet of minder kunt werken. Doe dit zo snel mogelijk, anders zit je zonder inkomen. En nu het minder leuke deel: als je langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, mag de werkgever jou ontslaan. Ze moeten alleen wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is. Wil jij de manager liever voor zijn? Ga dan in goed overleg uit elkaar. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

Ben je weer beter? Fijn. Geef dit zo snel mogelijk door aan de werkgever, zodat je weer aan de slag kunt. Aan jouw loon verandert niks ten opzichte van voordat je ziek werd. Wat een opluchting. Ben je nog op zoek naar een nieuwe baan? Dan helpen bij jou natuurlijk ook graag. Bekijk de vacatures op onze website eens.

FAQ

 • Wat is doorbetaling bij ziekte?
  Als je in loondienst bent en ziek wordt, is het natuurlijk niet fijn als je al die tijd zonder geld komt te zitten. Daarom worden in de meeste cao’s afspraken gemaakt over loon doorbetalen bij ziekte.
 • Krijg ik doorbetaald als ik ziek ben?
  De eerste twee jaar dat je ziek bent, krijg je doorbetaald (mits anders is afgesproken). In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% van je bruto inkomen is en in het tweede jaar 70%.
 • Hoe lang doorbetalen bij ziekte?
  De eerste twee jaar dat je ziek bent is de werkgever verplicht om jouw loon door te betalen. Ben je daarna nog steeds ziek? Dan zou je een Ziektewet-uitkering aan kunnen vragen.
 • Hoe kun je 70 procent salaris bij ziekte berekenen?
  Jouw loon kun je op je loonstrook zien. Om hier vervolgens 70% van te berekenen, moet je het bedrag delen door 100 en dan vervolgens keer 70%. (voorbeeld: laten we zeggen dat je € 2.000 bruto overhoudt per maand, dan doe je: 2.000 : 100 = 20 x 70 = 1.400).

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.