Jobbird

Op een goede manier je contract opzeggen

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.

Ga jij jouw werkgever verlaten, bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden? Dan is het zaak dat je op een juiste wijze je contract gaat opzeggen. Daar zitten best nog wel wat haken en ogen aan, maar gelukkig ben je op de juiste pagina van Jobbird beland, want hier vertellen we alles wat je moet weten.

Zowel voor jou als voor je werkgever is het belangrijk dat het contract opzeggen goed verloopt. Er is niks schadelijker voor je carrière dan op slechte voet afscheid nemen van je werkgever. Lees dus vooral hieronder waar je allemaal rekening mee moet houden, zodat je met een gerust hart aan iets nieuws kunt beginnen. We leggen eerst uit hoe je een arbeidscontract kunt opzeggen, vervolgens passen we dit toe op een vast en een tijdelijk contract en bespreken we de opzegtermijnen, en tenslotte vertellen we wat het aanzeggen van een contract betekent. Scrol snel naar beneden, dan ben je daarna helemaal up-to-date.
 

Zo kun je een contract opzeggen

Er zijn verschillende manieren waarop jij je contract kunt opzeggen. Het kan zowel mondeling, als per brief of e-mail. Wat daarbij van groot belang is, is dat je als opzeggende partij moet kunnen bewijzen dat de opzegging van je contract de andere partij (jouw werkgever) bereikt heeft. In die zin is het contract schriftelijk opzeggen altijd goed om te doen. Het beste kun je in dat geval je brief aangetekend versturen. Dan ligt de verantwoordelijkheid voor het in ontvangst nemen van de brief namelijk bij de ontvanger en is de opzegging van je arbeidsovereenkomst hoe dan ook geldig. Ga je je contract opzeggen per e-mail? Vraag je werkgever dan de ontvangst te bevestigen.

Ontslagbrief en een mondelinge aankondiging

Je kunt natuurlijk met een enkele zin je contract opzeggen, maar veel beter is het om dit te doen in een ontslagbrief. Hoe je een goede ontslagbrief schrijft lees je in ons artikel over de ontslagbrief. Nogmaals, het is belangrijk dat jij en je werkgever zo goed als mogelijk uit elkaar gaan, dus daar mag je best wat aandacht aan besteden.

Het beëindigen van je contract hoeft niet per se mondeling te gebeuren. Wel is het uiteraard goed om je ontslag mondeling aan te kondigen. Vraag een gesprek aan bij je werkgever en leg uit waarom je ontslag neemt. Probeer hierbij natuurlijk positief te blijven tegenover hem/haar, want het goed onderhouden van je netwerk kan bepalend zijn voor je carrière. Je baan opzeggen terwijl je jouw nieuwe contract nog niet hebt getekend is niet verstandig. De omstandigheden kunnen op het laatste moment toch nog veranderen, dus neem hier geen risico’s.
 

Opzeggen van een tijdelijk contract

Het opzeggen van een contract voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaarcontract opzeggen) is niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen. Zowel jij als je werkgever kunnen een tijdelijk contract niet zomaar opzeggen voor de einddatum.

Zit je nog in je proeftijd? Dan geldt dit niet en kunnen jij en je werkgever beiden zonder opzegtermijn het contract opzeggen. Bovendien hoeft er vanuit de werkgever geen sprake te zijn van een van de redelijke gronden voor ontslag.

Buiten de proeftijd kan het tussentijds opzeggen van het tijdelijke contract alleen als daar in het contract afspraken over zijn gemaakt (het zogeheten tussentijds opzegbeding maakt een tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk). Als jouw werkgever tussentijds wil opzeggen dient hij/zij toestemming te vragen aan het UWV of aan de kantonrechter, afhankelijk van de reden van de opzegging van de arbeidsovereenkomst.
 

Opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als werknemer kun je je contract voor onbepaalde tijd opzeggen. Uiteraard dien je hierbij wel rekening te houden met de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst. Hierover lees je hieronder meer. Een tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanuit de werkgever kan alleen als jij daar als werknemer schriftelijk mee instemt. Doe je dat niet, dan kan er alleen ontbonden worden als het UWV of de kantonrechter daar toestemming voor heeft gegeven. In dat geval moet er een goede reden zijn voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 

De opzegtermijn van jouw arbeidsovereenkomst

Voor een werknemer bedraagt de opzegtermijn van een contract in de regel één maand. Dat betekent dat je een maand voordat je vertrekt je contract moet opzeggen. Alleen via een bepaling in je contract of een cao kan er afgeweken worden van deze opzegtermijn. Regel daarbij is wel dat de werkgever in dat geval een dubbel zo lange opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst aanhoudt als de werknemer, en dat de maximale opzegtermijn voor de werknemer zes maanden bedraagt. In alle gevallen kun je een contract alleen opzeggen tegen het einde van de maand. De arbeidsovereenkomst eindigt dus pas op de laatste dag van de maand.
 

Wat is het aanzeggen van een contract?

Naast het opzeggen van een contract is er ook het zogeheten aanzeggen van een arbeidsovereenkomst. Dat is de verplichting aan de kant van de werkgever om minimaal één maand van tevoren schriftelijk aan de werknemer te laten weten of zijn/haar tijdelijke contract (dat langer dan zes maanden gold) verlengd zal worden. Gaat de werkgever het contract niet opzeggen en wordt er verlengd, dan moet aangegeven worden onder welke voorwaarden dit zal gebeuren.

Wat nou als de betreffende werkgever te laat overgaat op het aanzeggen van het contract? Dan is de werkgever verplicht om aan de werknemer een aanzegvergoeding te betalen. De hoogte van de aanzegvergoeding wordt bepaald door wanneer de aanzegging van de arbeidsovereenkomst gedaan is. Is het bijvoorbeeld één week te laat, dan is de werkgever de werknemer één week loon verschuldigd. De aanzegvergoeding bedraagt maximaal één maandloon exclusief vakantietoeslag.
 

Jouw contract opzeggen

Zo, als het goed is weet je nu alles wat je moet weten als jij je contract gaat opzeggen. Mocht dit je normaal veel stress hebben opgeleverd, dan is er na het lezen van dit artikel geen reden meer om deze hobbel niet te nemen. Een goed gevoel, want nu kun je jouw weg gaan zonder dat je voor vervelende verrassingen komt te staan.

Houd tijdens het contract opzeggen proces de punten die hier behandeld zijn in je achterhoofd, dan gaat het jou lukken om op een correcte wijze het contract te beëindigen, zonder daarbij je verworven relaties te schaden. Ze zeggen wel eens: een goed begin is het halve werk. Wij van Jobbird zouden willen zeggen: een goed einde is het halve werk.

FAQ

  • Hoe werkt het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
    Tijdens de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zowel door de werkgever als de werknemer opgezegd worden. Buiten de proeftijd kan het contract niet worden opgezegd tenzij er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De werkgever moet dan wel toestemming vragen aan het UWV of de kantonrechter.
  • Is een tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mogelijk?
    Als werknemer kun je een contract voor onbepaalde tijd opzeggen. Hierbij geldt wel een opzegtermijn die meestal één maand bedraagt. Als werkgever kan opzeggen alleen als de werknemer hier schriftelijk mee instemt. Gebeurt dat niet dan moet het UWV of de kantonrechter toestemming verlenen op basis van een goede reden voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.