Jobbird

Loonstrook

Het is zo’n document waarvan iedereen wel weet wat het ongeveer is, maar dat heel wat vragen oproept als je het beter bestudeert: de loonstrook. Tenminste, als je ooit echt aandacht hebt besteed aan je salarisstrook, want waarschijnlijk ben je elke maand vooral blij dat je je salaris weer hebt gekregen en kijk je naar die strook niet om. Toch is het slim om je salarisspecificatie eens beter te bekijken. Zo kom je er bijvoorbeeld achter hoe je netto salaris tot stand komt en hoeveel vakantiegeld je al hebt opgebouwd. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het ontcijferen van al die termen en afkortingen? Met onze uitgebreide loonstrook uitleg ontleed je jouw salarisstrook zonder problemen. Of bekijk het loonstrook voorbeeld om snel een idee te krijgen van hoe zo’n financieel document is opgebouwd. Kun je daarna je eigen erbij pakken voor het echte werk.

Alle vacatures

Wat is een loonstrook?

Als je werkt heb je vast weleens een loonstrookje gezien en weet je dat dit een document is met daarop de specificatie van je loon. Het is best een belangrijk papiertje, want aan de hand van alle cijfers, termen en afkortingen op je loonstrook kun je niet alleen controleren of je het juiste salaris hebt gekregen, maar zie je bijvoorbeeld ook hoeveel vakantiegeld je hebt opgebouwd, hoeveel er is afgedragen voor je pensioen en wat je hebt ontvangen aan reiskostenvergoeding.

We hadden het trouwens over een papiertje, maar de kans is groot dat je je loonstrook online ontvangt. Bijvoorbeeld via de mail of in het interne medewerkersportal. Veel werkgevers sturen maandelijks een (digitale) loonstrook, maar dit is niet verplicht. Je hoort er in ieder geval eentje te krijgen bij de betaling van je eerste salaris en als je loon of de loonheffingen veranderen.

Loonstrook, salarisstrook of salarisspecificatie?

Het kan dat jouw werkgever de term salarisstrook of salarisspecificatie gebruikt. Dit zijn andere namen voor hetzelfde document. Op deze pagina wisselen we de verschillende termen af.
 

Loonstrook uitleg

In grote lijnen is het dus wel duidelijk wat een loonstrook is. Maar als je al die cijfertjes en termen eens wat beter bekijkt, heb je misschien toch vragen. Wat is het sv-loon op je loonstrook? En waar staan al die andere afkortingen voor? Daarom een uitleg van de salarisstrook per onderdeel. Let op dat elk bedrijf een eigen salarisspecificatie heeft. Het kan dus dat er op jouw loonstrook net wat andere informatie staat.

Vaste gegevens

Bovenaan de salarisstrook vind je vaak een aantal persoonlijke gegevens en basisgegevens die betrekking hebben op je werk en loon. Denk hierbij aan je BSN, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, datum in en uit dienst en functie. Deze gegevens spreken voor zich. Daarnaast vind je mogelijk een aantal gegevens op je loonstrook die iets meer uitleg verdienen:

 • LH-tabel: Deze tabel bepaalt hoeveel loonheffing er op je inkomen wordt berekend. Als je in loondienst werkt is de witte tabel van toepassing, als je een uitkering ontvangt de groene. Over inkomsten uit een groene tabel ontvang je geen arbeidskorting.
 • Heffingskorting: De loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Op je loonstrook staat aangegeven of deze korting wel of niet wordt toegepast.
 • (Tabel)tijdvak: Dit is het tijdvak waarover het loon is berekend. Meestal is dat een maand, maar het kan ook 4 weken zijn of als je via een uitzendbureau werkt een week.
 • Jaarloon BT (bijzonder tarief): Dit is het fiscale loon dat op je jaaropgave van vorig jaar staat. Als je vorig jaar niet het hele jaar in dienst was, wordt je maandloon van destijds omgerekend tot jaarloon. Voor nieuwe werkgevers wordt een inschatting gemaakt.
 • Percentage BT (bijzonder tarief): Het percentage loonbelasting dat wordt berekend over bijzondere beloningen. Dit percentage bepaalt hoeveel belasting er wordt ingehouden op onder andere vakantiegeld, overuren en uit te betalen vakantie-uren.
 • Parttime percentage: Hieraan kun je op je salarisstrook aflezen of je parttime of fulltime werkt. 100% staat hierbij voor een fulltime werkweek. Als je dus bijvoorbeeld 4 dagen werkt, is je parttime percentage 80%.
 • Minimumloon: Dit is het wettelijk minimumloon, meestal vermeld op basis van een fulltime dienstverband voor je eigen leeftijd.
 • Fase/keten: Op de loonstrook van uitzendkrachten staat vermeld in welke fase zij zich bevinden. Meer over het fasensysteem lees je op onze pagina over cao’s.

Salariscomponenten

Dit onderdeel is de daadwerkelijke salarisspecificatie. Het laat zien hoe jouw loon van deze maand precies is opgebouwd en welke bedragen aan belasting en premies je hebt afgedragen.

 • Basisloon: Jouw bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband.
 • Normaal tarief: De bedragen waarop de normale belastingtarieven van toepassing zijn, zoals je salaris.
 • Bijzonder tarief: De bedragen waarop het bijzonder tarief van toepassing is, zoals vakantiegeld, overuren en uitbetaling van vakantiedagen.
 • ZFW/WW/WAO/ZW/ZVW: Als je (een aantal van) deze afkortingen op je salarisstrook vindt, betekent dit dat je voor de genoemde sociale verzekeringswetten bent verzekerd. Je ziet meteen hoeveel er is afgedragen. ZFW = ziekenfondswet (ZFW wn = door de werknemer te betalen, ZFW wg = door de werkgever te betalen), WW = werkloosheidswet, WAO = wet arbeidsongeschiktheid, ZW = ziektewet, ZVW = zorgverzekeringswet.
 • Inhouding pensioen: Het bedrag dat van je salaris wordt ingehouden voor je pensioen.
 • Loon SV: Dit staat voor Sociale Verzekeringsloon en is het loon waarover je belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt. In de praktijk komt dat neer op je brutoloon min de eventuele pensioeninhouding.
 • Loonheffing: Het bedrag dat je aan belastingen betaalt.
 • Reiskostenvergoeding: De netto vergoeding van je gemaakte reiskosten.
 • Uit te betalen: Je netto salaris plus eventuele andere beloningen, zoals vakantiegeld of overuren. Er wordt ook aangegeven naar welke bank-/girorekening het salaris wordt overgemaakt.

Cumulatieven

In dit onderdeel van de salarisstrook staan de totalen van de diverse salariscomponenten vanaf 1 januari tot en met de periode van de loonstrook. Je vindt hier bijvoorbeeld het totaal aan sv-loon, loon loonheffing, loonheffing en arbeidskorting.

Dagen/uren

Hier vind je niet alleen terug hoeveel je hebt gewerkt in deze periode, maar bijvoorbeeld ook of je vakantiedagen hebt opgenomen, onbetaald verlof hebt gehad of ziek bent geweest. Al deze informatie wordt weergegeven in dagen en uren.

Reserveringen

Dit onderdeel van de salarisstrook spreekt waarschijnlijk ook redelijk voor zich. Je ziet hier precies wat je hebt opgebouwd aan vakantiegeld, verlofuren en/of -dagen en ADV-uren en/of -dagen. In de kolommen ‘bij’ en ‘af’ staan de eventuele mutaties van deze periode.
 

Loonstrook voorbeeld

Ben je benieuwd hoe al deze cijfers en info in de praktijk in een loonstrook zijn verwerkt? Dat kunnen we het best laten zien met een voorbeeld loonstrook. We geven er meteen twee, zodat goed duidelijk wordt dat de ene salarisspecificatie de andere niet is. Hoe uitgebreid de informatie op de loonstrook precies is, kan per werkgever verschillen. Dit is deels ook afhankelijk van je contract. Zo staat er op een salarisstrook van iemand die in vaste dienst werkt net andere informatie dan op die van een uitzendkracht.
 
Dit is een loonstrook voorbeeld:

 

Loonstrook

Loonstrook

Hoop jij zelf binnenkort je eerste loonstrookje van je nieuwe werkgever te ontvangen? Vergroot je kansen op een nieuwe baan door te solliciteren op al je favoriete vacatures van Jobbird.

FAQ

 • Wat is een loonstrook?
  Een loonstrook is een belangrijk papiertje, waar je aan de hand van cijfers, termen en afkortingen kunt controleren of je het juiste salaris hebt gekregen. Je ziet ook hoeveel vakantiegeld je hebt opgebouwd, hoeveel er is afgedragen voor je pensioen en wat je hebt ontvangen aan reiskostenvergoeding.
 • Wat is sv loon op loonstrook?
  Sv loon staat voor Sociale Verzekeringsloon. Dit is het loon waarover je belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt. In de praktijk komt dat neer op je brutoloon min de eventuele pensioeninhouding.
 • Wat is het verschil tussen een loonstrook en salarisspecificatie?
  Een salarisspecificatie, loonstrook en salarisstrook zijn verschillende namen voor hetzelfde document.
 • Wat staat er op mijn loonstrook?
  Op jouw loonstrook staat hoeveel salaris je hebt ontvangen, maar ook hoeveel vakantiegeld je hebt opgebouwd en hoeveel je hebt ontvangen aan reiskostenvergoeding.

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.