Jobbird

Loonheffing en loonheffingskorting

Korting is altijd mooi meegenomen en zeker wij Nederlanders zijn er gek op. We nemen je het dan ook niet kwalijk als deze pagina over loonheffingskorting een favoriet van je is, want hiermee betaal je maandelijks heel wat minder loonheffing. Tegelijkertijd is het ook best een ingewikkeld onderwerp en ben je misschien bang dat je te veel korting krijgt, zodat je na de belastingaangifte geld terug moet betalen. En dat is dan weer minder leuk.

Daarom hebben we op deze pagina alle belangrijke info over loonheffing en loonheffingskorting voor je op een rijtje gezet. We behandelen de basisvragen (‘Wat is loonheffingskorting?’), maar gaan ook dieper in op hoe de korting werkt, hoe je deze aanvraagt en eventueel weer stopzet. Zo weet je precies wat te doen en kun je daarna met een gerust hart van die korting genieten.
 

Loonheffingskorting berekenen

Wat is loonheffing?

Voordat we het leukste gaan bespreken (de korting!), is het goed om te weten waar je die korting op krijgt. Want wat is loonheffing precies? Je weet waarschijnlijk wel dat het iets met belasting te maken heeft, en dat klopt. Loonheffing is namelijk de verzamelnaam voor de belasting en premies die je afdraagt over je loon. De heffing bestaat uit vier onderdelen:

 • Loonbelasting. Iedere werkende in Nederland betaalt deze belasting. De overheid steekt dit geld in de publieke voorzieningen en sociale verzekeringen. Denk aan wegen, onderwijs en zorgkosten.
 • Premie volksverzekeringen. Deze premie gaat in het potje voor de sociale voorzieningen, zoals AOW en kinderbijslag.
 • Premie werknemersverzekeringen. Deze inkomsten worden gereserveerd voor werknemers die ziek, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of werkloos raken. Met de premie werknemersverzekeringen worden uitkeringen als de WW, WIA, WAO en ZW betaald.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Een bijdrage om de hoge zorgkosten voor iedereen betaalbaar te houden.

 
Door maandelijks een stukje van je salaris, pensioen of uitkering af te dragen over je loon, houden we dus samen de verzorgingsstaat in stand. Je hoeft je hier zelf niet mee bezig te houden, want je werkgever houdt de loonheffing automatisch in op je bruto salaris. Het kan dat hij naast bovengenoemde onderdelen ook nog andere heffingen inhoudt, zoals een pensioenbijdrage. Het bedrag dat op je rekening verschijnt, is je netto salaris.
 

Wat is loonheffingskorting?

Iedereen die loonheffing betaalt, heeft recht op loonheffingskorting. Simpel gezegd is dit een korting op je belastingen die ervoor zorgt dat je maandelijks meer salaris overhoudt. Je vraagt deze korting aan bij je werkgever of uitkeringsinstantie. Er zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden, die je vooral goed door moet nemen als je voor meerdere werkgevers werkt. Op onze pagina over loonheffingskorting toepassen lees je daar meer over.

Welke heffingskortingen zijn er?

De loonheffingskorting bestaat uit verschillende soorten kortingen. Sommige van deze kortingen worden automatisch voor elke werknemer toegepast, terwijl andere kortingen alleen bedoeld zijn voor werknemers die bijvoorbeeld een laag inkomen of een handicap hebben. Alle heffingskortingen op een rij:

 • Algemene heffingskorting. Dit is een algemene korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, waardoor je minder belasting en premies betaalt. Deze korting wordt automatisch toegepast en geldt voor iedereen. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van de hoogte van je inkomen.
 • Arbeidskorting. Ook dit is een algemene korting die je werkgever automatisch inhoudt. De hoogte is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van je arbeidsinkomen.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze heffingskorting is er speciaal voor werkenden met een kind jonger dan 12 jaar. Dankzij deze korting hoeft de minstverdienende ouder minder belasting en premies te betalen.
 • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden. De naam geeft al aan dat deze kortingen bedoeld zijn voor AOW’ers. De ouderenkorting is er voor iedereen die uiterlijk op 31 december de AOW-leeftijd heeft, terwijl alleenstaande AOW’ers ook een alleenstaandeouderenkorting krijgen.
 • Jonggehandicaptenkorting. Dit is een jaarlijkse eenmalige korting voor iedereen die een Wajong-uitkering krijgt.
 • Levensloopverlofkorting. Als je hebt gespaard met een levensloopregeling en geld van die rekening afhaalt voor onbetaald verlof of (een deel van) het levenslooptegoed afkoopt, krijg je levensloopverlofkorting.
 • Korting voor groene beleggingen. Deze korting krijg je als jij of je fiscale partner geld belegt in een groenfonds.

 

Loonheffingskorting als zzp’er

Als zzp’er draag je wel inkomstenbelasting af, maar betaal je niet het volledige pakket aan loonheffing dat werknemers in loondienst betalen. Als zzp’er kun je daarom dan ook geen loonheffingskorting toepassen. Je kunt wel gebruik maken van de korting als je naast je werkzaamheden als zzp’er ook in loondienst werkt.
 

Hoe werkt loonheffing?

Je werkgever regelt de loonheffing voor je en de overheid zet alles overzichtelijk voor je op een rijtje, dus je hoeft in principe niet tot in detail te weten hoe dit werkt. Om het kort uit te leggen: er wordt bij de loonheffing gekeken naar jouw verschillende soorten inkomens. Die zijn verdeeld in 3 groepen, beter bekend als boxen. Box 1 is je belastbare inkomen uit werk en woning, box 2 uit aanmerkelijk belang en box 3 uit sparen en beleggen. Elke box heeft een eigen tarief, dat gebruikt wordt om je loonheffing te berekenen. Benieuwd wat jij aan heffingen betaalt? Op de pagina over loonheffing en loonheffingskorting berekenen gaan we hierop in.
 

En hoe werkt loonheffingskorting?

Iedereen heeft recht op loonheffingskorting, maar je moet deze wel zelf aanvragen. Als je de korting toepast, betaalt je werkgever minder belasting en ontvang jij dus meer loon. Vraag je je af of je de loonheffingskorting aan of uit moet zetten, bijvoorbeeld omdat je meerdere werkgevers hebt? Lees dan onze pagina over loonheffingskorting toepassen. Zo voorkom je dat je straks een hoop geld moet terugbetalen.

Als je de loonheffingskorting toepast, wordt deze van de berekende loonheffing afgetrokken. Zo blijft het bedrag over dat je aan belastingen en premies moet afdragen. Je werkgever houdt dit maandelijks automatisch in op je loon, zodat je niet één keer per jaar opeens een hele smak geld hoeft te betalen. Het kan wel dat de berekeningen na verloop van tijd niet meer kloppen, bijvoorbeeld omdat je tijdens het jaar van baan verandert, werkloos wordt of een flinke salarisverhoging krijgt. Soms krijg je dan te veel of juist te weinig korting. Dit wordt waar nodig weer rechtgetrokken bij de jaarlijkse belastingaangifte. Je krijgt dan geld terug of moet juist wat betalen.
 

Loonheffingskorting aanvragen

In de meeste gevallen is het financieel gezien aantrekkelijk om loonheffingskorting aan te vragen. Je doet dit meestal meteen als je start met je nieuwe baan, maar het kan ook later. De aanvraag gaat via het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ als je bij één werkgever in dienst bent. Als je werkt naast je studie, gebruik je het speciale formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’. Je ontvangt het formulier meestal van je werkgever en geeft het vervolgens ingevuld terug.

Loonheffingskorting WW

De loonheffing bij een WW-uitkering werkt in principe hetzelfde. Als je een uitkering krijgt, vraag je de loonheffingskorting aan bij je uitkeringsinstantie.

Wil je graag weer aan het werk, zodat je binnenkort loonheffingskorting kunt aanvragen bij je nieuwe baas? Start jouw zoektocht vandaag door onze vacatures door te nemen.
 

Loonheffingskorting stopzetten

Als je loonheffingskorting krijgt bij twee werkgevers, is het belangrijk om de korting bij één van de twee onmiddellijk stop te zetten. Ook het stopzetten doe je via het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Je downloadt dit loonheffingsformulier van de Belastingdienst hier. Lever het ingevulde formulier in bij je werkgever, dan zet die de korting voor je stop.

Je kunt er ook voor kiezen om je gehele loon zonder loonheffingskorting te ontvangen. Maandelijks ontvang je dan een lager netto salaris. Je kunt bij de jaarlijkse belastingaangifte dan loonheffing terugvragen of je hoeft minder te betalen.

Wil je de belangrijkste info over dit onderwerp nog eens doornemen? Hieronder vind je een beknopt antwoord op de hoofdvragen.

FAQ

 • Loonheffing, wat is dat?
  De belastingen en premies die je afdraagt, worden samen de loonheffing genoemd. Dit geld wordt gebruikt voor onder andere publieke voorzieningen en sociale verzekeringen. Je werkgever houdt de loonheffing automatisch voor je in op je loon.
 • Wat betekent loonheffing?
  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die je werkgever op je salaris inhoudt.
 • En loonheffingskorting, wat is dat?
  Letterlijk een korting op de loonheffing die je betaalt. Door de korting toe te passen, betaalt je werkgever minder belasting en ontvang je dus meer loon. Naast de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, die iedereen krijgt, zijn er extra kortingen voor bepaalde groepen.
 • Wat betekent loonheffingskorting?
  Loonheffingskorting is de term voor de korting die je krijgt op de belasting en premies die je over je loon betaalt.
 • Hoe werkt loonheffing?
  Je werkgever houdt maandelijks automatisch een deel van je loon in voor de Belastingdienst: de loonheffing. Je hoeft hier zelf niks voor te doen. Als je loonheffingskorting wilt ontvangen, moet je dit wel zelf aanvragen.
 • Wat is loonheffingskorting bij AOW?
  Ook als je AOW ontvangt, heb je recht op loonheffingskorting. De heffingskortingen veranderen wel zodra je de AOW-leeftijd bereikt. Zo wordt de algemene heffingskorting lager en krijg je geen arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting meer. Je hebt daarentegen wel recht op de ouderenkorting en misschien op de alleenstaandeouderenkorting.

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.