Jobbird

Zorgverlof

Verlof heeft eigenlijk altijd een bijzondere reden, of dat nou de geboorte van je kind of het 50-jarige huwelijk van je ouders is. Ook voor de minder mooie momenten in het leven kun je vrij krijgen van je werk. Want juist wanneer je het even zwaar hebt is het vaak fijn om niet met werk bezig te hoeven te zijn en je energie anders te gebruiken. Denk aan een begrafenis van een dierbare, maar onderschat ook (langdurige) zorg voor een naaste niet. Voor die laatste situatie is er zorgverlof. Zo kun je bij je kind zijn als hij of zij met 40 graden koorts op bed ligt, of voor langere tijd vrij nemen als je mantelzorger bent. Benieuwd wanneer je recht op zorgverlof hebt? Of wil je weten hoe je zorgverlof kunt aanvragen? In dit artikel vind je alle regels en voorwaarden. En dan ook echt alle, want we bespreken zowel kortdurend als langdurend zorgverlof.

Alle vacatures

Wat is zorgverlof?

Zorgverlof is een regeling waarvan je als werknemer gebruik kunt maken als je zorgt voor je zieke partner, kind of ouder. Dankzij dit verlof kun jij je volledig richten op het geven van zorg en is de kans kleiner dat je zelf ziek wordt of psychische klachten krijgt. Er zijn twee soorten zorgverlof: kortdurend en langdurend.

Wat is kortdurend zorgverlof?

De naam geeft het al aan: bij kortdurend zorgverlof krijg je een korte periode vrij om voor een naaste te zorgen. Als je bijvoorbeeld verlof wilt om voor je kind te zorgen omdat hij of zij ziek is en niet naar school kan, kun je dit verlof opnemen. Tijdens zorgverlof krijg je minstens 70% van je loon doorbetaald. Benieuwd naar voorbeelden van kortdurend zorgverlof? We geven er een paar:

 • Je thuiswonende kind is ziek en kan niet voor zichzelf zorgen.
 • Je partner is ziek of herstellende van een operatie en heeft verzorging nodig. Je kunt niet altijd zorgverlof voor de operatie van je partner aanvragen. Als hij of zij nog in het ziekenhuis ligt is de verzorging namelijk al geregeld, en heb jij geen recht op verlof.
 • Je (alleenstaande) ouder is hulpbehoevend door (kortdurende) ziekte, een ongeluk of operatie.

 

Wat is langdurend zorgverlof?

Langdurend zorgverlof is bedoeld voor situaties waarin je voor een naaste zorgt die langdurig of zelfs levensbedreigend ziek is, of die voor een lange periode hulpbehoevend is. Dit verlof is onder andere bedoeld voor mantelzorgers, en is in principe onbetaald.
 

Wanneer heb je recht op zorgverlof?

Je kunt dus zorgverlof aanvragen als er iemand in je nabije omgeving ziek of hulpbehoevend is. Het gaat daarbij om:

 • Je partner, kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen en broers en zussen. Dit zijn allemaal familieleden in de eerste of tweede graad.
 • Andere personen die deel uitmaken van je huishouden. Bijvoorbeeld een tante die bij je inwoont.
 • overige personen die dicht bij je staan, zoals je buurvrouw, een goede vriend of je schoonouders. In dit geval is de voorwaarde dat jij de enige bent die de zieke kan verzorgen.

 

Zorgverlof ziek kind

Wil je kortdurend zorgverlof voor je kind opnemen omdat hij of zij ziek is? Je hebt recht op dit verlof als het gaat om:

 • je eigen kind of die van je echtgenoot of geregistreerd partner;
 • je adoptiekind;
 • een kind van de partner met je wie je samenwoont;
 • je pleegkind als hij of zij is ingeschreven op jouw adres.

 

Overige voorwaarden zorgverlof

Om kort- of langdurend zorgverlof te kunnen krijgen, is het van belang dat de zieke verzorging nodig heeft. Je hebt alleen recht op dit verlof als jij de enige bent die de zorg kan geven, tenzij het om een levensbedreigende ziekte gaat. Je kunt daarom vaak geen zorgverlof aanvragen voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, want die zieke krijgt al verzorging.

Is er iemand in je omgeving plotseling ziek geworden en moet je daarvoor verlof opnemen, bijvoorbeeld om de zieke van school of werk te halen? Dan kun je daarvoor calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof is bedoeld voor onverwachte situaties die snel opgelost moeten worden. Als je de zieke de dagen daarna thuis wilt verzorgen, kun je het calamiteitenverlof over laten gaan in kortdurend zorgverlof.
 

Hoe is zorgverlof wettelijk geregeld?

Je hebt hierboven kunnen lezen in welke gevallen je recht op zorgverlof hebt. Maar zijn deze rechten wettelijk vastgelegd, of kan je werkgever zelf bepalen of hij je wel of geen verlof geeft? En hoe zit het precies met de doorbetaling van je loon tijdens dit verlof?

Wettelijk recht op zorgverlof

Zorgverlof is opgenomen in de Wet Zorg en Arbeid (WAZO). Werknemers hebben hierdoor wettelijk recht op kort- en langdurig zorgverlof. Wel kan het zijn dat er in jouw contract of cao afwijkende afspraken over dit verlof zijn gemaakt, waardoor de regels over bijvoorbeeld de duur of de doorbetaling voor jou anders zijn. Je werkgever mag je aanvraag in principe niet weigeren, tenzij het bedrijf door jouw afwezigheid in grote problemen komt.

Is zorgverlof betaald of onbetaald?

Kortdurend zorgverlof is betaald. Je hebt tijdens dit verlof recht op minstens 70% van je loon. Ook bouw je tijdens het verlof gewoon vakantiedagen op. Langdurend zorgverlof daarentegen is onbetaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in je contract of cao. Bij langdurend zorgverlof kun je tijdelijk in deeltijd werken. Je kunt op deze manier maximaal 12 weken achter elkaar de helft minder werken. De uren die je werkt, krijg je uiteraard gewoon betaald.

Wie betaalt zorgverlof?

Bij kortdurend zorgverlof krijg je dus minstens 70% van je loon doorbetaald. Je ontvangt dit deel van je salaris gewoon van je werkgever. Mocht je tijdens langdurend zorgverlof recht hebben op een deel van je salaris, gaat dit ook via je werkgever. Bij zorgverlof krijg je dus geen tijdelijke uitkering.
 

Hoe lang duurt zorgverlof?

Het verbaast je vast niet dat langdurend zorgverlof langer duurt dan kortdurend zorgverlof. Maar hoe lang precies?

 • Je kunt binnen 12 maanden 2 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt aan kortdurend zorgverlof opnemen. Als je bijvoorbeeld 32 uur werkt, heb je dus recht op 64 uur. De 12 maanden gaan in op je eerste verlofdag. Je kunt binnen die periode meerdere keren kort het verlof opnemen, mits je nog uren over hebt. Kortdurend zorgverlof kan overgaan in langdurend zorgverlof als je voor iemand zorgt die levensbedreigend ziek is.
 • Langdurend zorgverlof duurt een stuk langer. Je hebt binnen 12 maanden recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Is dat bijvoorbeeld 32 uur? Dan kun je in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen. De 12 maanden gaan in op je eerste verlofdag. Bij langdurend zorgverlof is het mogelijk dat je tijdelijk in deeltijd gaat werken. Op deze manier kun je 12 weken lang de helft minder werken. In overleg met je werkgever kun je het verlof ook op een andere manier spreiden of aaneengesloten opnemen.

 

Hoe kan ik zorgverlof aanvragen?

Als je kortdurend zorgverlof wilt opnemen, moet je dit zo snel mogelijk aan je werkgever laten weten. In onverwachte situaties begint je zorgverlof soms met één dag calamiteitenverlof. Je hebt dan waarschijnlijk geen tijd om het verlof schriftelijk te melden, dus kun je dat mondeling doen. Je werkgever kan je aanvraag in principe niet weigeren. Wel kan hij na afloop vragen om bewijs dat het verlof echt nodig was.

Wil je langdurend zorgverlof aanvragen? Dat moet schriftelijk en minstens 2 weken voor de ingang van het verlof. Je werkgever heeft zo genoeg tijd om je aanvraag te beoordelen. Hij kan eventueel om informatie vragen waarmee je kunt aantonen dat je recht hebt op het verlof. Geef bij je aanvraag ook aan hoe lang je verlof wilt en hoe je het wilt indelen.

Wil je na je (langdurige) zorgverlof graag weer aan het werk? Misschien vind je wel een leuke baan tussen onze vacatures.

FAQ

 • Hoe werkt zorgverlof?
  Kortdurend en langdurend zorgverlof zijn bedoeld om tijdelijk voor een zieke in je nabije omgeving te zorgen. Als je recht hebt op dit verlof en er gebruik van wilt maken, kun je het aanvragen bij je werkgever. Bij kortdurend zorgverlof krijg je minstens 70% van je loon doorbetaald, langdurend zorgverlof is in principe onbetaald.
 • Heb ik recht op zorgverlof?
  Je hebt recht op dit verlof als de zieke een naaste van je is. Zo kun je zorgverlof krijgen voor je partner, ouders, kind of een goede vriend(in). Je hebt alleen recht op zorgverlof als de zieke verzorging nodig heeft en jij de enige bent die voor hem of haar kan zorgen, tenzij het om een levensbedreigende ziekte gaat.
 • Wanneer kun je zorgverlof opnemen?
  Als je voor korte of langere tijd voor een naaste moet zorgen die ziek of hulpbehoevend is. Voor dringende situaties, bijvoorbeeld een kind dat plotseling ziek is geworden en van school gehaald moet worden, kun je (eerst) calamiteitenverlof opnemen.
 • Kan ik als mantelzorger verlof krijgen?
  Ja, als werkende mantelzorger kun je langdurend zorgverlof aanvragen. Hierdoor kun je tijdelijk minder of helemaal niet werken, wat veel rust kan geven.

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.