Jobbird

De Arbowet: veiligheid op de werkvloer

Jouw werkgever heeft allerlei plichten tegenover jou als werknemer; deze staan in de Arbowet. Veiligheid is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. Gelukkig maar, want naast dat je werk leuk is en goed verdient, is veiligheid het allerbelangrijkste voor het creëren van een prettige werkplek. Wat de Arbowet precies is? In onze carrièregids vind je algemene info over de Arbowet, dus lees die eens rustig door. Hoe de Arbowet voor veiligheid zorgt? Dat lees je in deze blog. Heb je op jouw werk te maken met zware fysieke belasting, extreme temperaturen, lange werktijden of veel thuiswerken? Hier zoomen we in op deze onderwerpen. Twijfel je of jouw werkplek wel veilig genoeg is? Ga dan altijd in gesprek met je werkgever of schakel een arbodeskundige in.
 
Toe aan een nieuwe uitdaging? Jobbird heeft een groot aanbod aan vacatures. Neem gerust een kijkje en solliciteer op jouw favoriet.

Bekijk alle vacatures

Arbowet en veiligheid

Het belangrijkste doel van de Arbowet is om voor de veiligheid van werknemers te zorgen. Bij veiligheid op het werk kun je denken aan:

 • Arbozorg: alles wat te maken heeft met onder andere bhv (bedrijfshulpverlening) en ziekte op het werk.
 • Biologische agentia: gevaarlijke micro-organismen, bijvoorbeeld schimmels en bacteriën.
 • Fysieke belasting: fysiek zwaar werk, bijvoorbeeld repeterende handelingen en dragen en tillen.
 • Fysische factoren: factoren van buitenaf, zoals de zon, kou en warmte.
 • Inrichting van de werkplek: het is belangrijk dat je werkplek veilig en comfortabel is. Lees ook eens onze blog over werkomgeving.
 • Psychosociale arbeidsbelasting: pesten, geweld, intimidatie en discriminatie komt helaas soms ook voor op de werkvloer.
 • Gevaarlijke stoffen: sommige beroepen werken met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

 
In deze blog bespreken we niet alles wat in de Arbowet over veiligheid staat. We behandelen namelijk de onderwerpen tillen, temperatuur, rusttijden, Arbozorg en thuiswerken. Wil je info lezen over andere onderdelen van de Arbowet? Bekijk de website van Arboportaal.
 

Arbowet en tillen

Als je op werk dagelijks zware spullen tilt, heeft dit een grote invloed op je gezondheid. Je kunt zelfs blijvende rugklachten oplopen. Om volgens de Arbowet de veiligheid van werknemers te garanderen, zijn werkgevers verplicht het risico zo klein mogelijk te maken. Er zijn geen specifieke eisen voor een maximaal tilgewicht, maar je werkgever moet het onderwerp wel meenemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie. De RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Lees meer over RI&E op de website van het Arboportaal.

Als er hoge risico’s zijn bij het tillen, moet hiervoor een plan van aanpak zijn. Het Arbobesluit verwijst hiervoor naar de NIOSH-methode. Hiermee bepaal je wat je maximaal mag tillen in bepaalde omstandigheden. Twijfel je of alles op jouw werk wel goed geregeld is volgens de Arbowet wat betreft tillen? Vraag dan eens na of de NIOSH-methode wordt gebruikt.
 

Arbowet en temperatuur

In de Arbowet is over temperatuur op de werkplek ook het een en ander vastgelegd. Een koude of extreem warme werkomgeving kan namelijk een negatief effect hebben op je gezondheid. Om volgens de Arbowet veiligheid te waarborgen zijn er dus verschillende regels rondom temperatuur opgesteld.

Werken in de warmte

Het is logisch dat werken bij hoge temperaturen onveilig is. Toch staat er geen duidelijke informatie over maximum temperaturen in de Arbowet. Wel is de werkgever verplicht om er alles aan te doen om gezondheidsklachten te voorkomen. Zij moeten de volgende stappen nemen om volgens de Arbowet de veiligheid van hun werknemers te garanderen:

 • Nagaan of werken in de warmte echt noodzakelijk is.
 • De duur van werkzaamheden in de warmte verkorten.
 • Werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek.
 • Koele dranken aanbieden.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

 
Merk je dat jouw werkgever deze stappen niet zet? Spreek hem of haar er dan op aan of neem contact op met een arbodeskundige.

Werken in de kou

Werken in de warmte is niet gezond, maar in de kou natuurlijk ook niet. Daarom staat er in de Arbowet ook iets over koude temperaturen. Ook hierbij wordt geen specifieke temperatuur genoemd, maar het is wel belangrijk dat de werkgever volgens de Arbowet jouw veiligheid garandeert. Sowieso zijn zij verplicht voor het volgende te zorgen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Verkorte duur van werkzaamheden in de kou.
 • Mogelijkheid om werk in de kou af te wisselen met werk op een warme plek.

 
Andere maatregelen die je werkgever kan nemen zijn:

 • Werkplek afschermen van kou, wind of regen.
 • Werknemers laten pauzeren in een warme ruimte.
 • Warme dranken aanbieden.
 • Aanbieden van gereedschap dat is voorzien van isolerend materiaal.
 • Gereedschap opbergen op een warme plek.
 • Heatpacks aanbieden.

 
Werk je regelmatig in de kou en heb je het idee dat je gezondheid hieronder lijdt? Neem dan contact op met je werkgever om verbeteringen van de werkomstandigheden te bespreken. Benoem dat regels over werken in de kou volgens de Arbowet onder veiligheid op werk vallen.
 

Arbowet en pauze

Aan één stuk doorwerken is natuurlijk onveilig én ongezond. Daarom is de Arbeidstijdenwet opgesteld. Dit is een aanvulling op de Arbowet die gaat over pauze en rusttijden om veiligheid te bevorderen. In de Arbeidstijdenwet staat precies hoe lang werknemers mogen werken en wanneer je recht hebt op pauze of rusttijd. Voor volwassenen (18 jaar en ouder) gelden de volgende rechten:

 • Dagelijkse rust van 11 uur (aaneengesloten) per 24 uur.
 • De dagelijkse rustperiode mag één keer per week ingekort worden tot 8 uur.
 • Wekelijkse rust van 36 uur (aaneengesloten) per 7 keer 24 uur.
 • De wekelijkse rustperiode mag over 14 dagen worden verspreid. Er moeten binnen die 14 dagen in ieder geval 2 periodes van elk tenminste 32 aaneengesloten uren rust zijn.
 • Pauze van 30 minuten (of 2 keer 15 minuten) bij meer dan 5,5 uur werk.
 • Bij meer dan 10 uur werk een pauze van 45 minuten (of 3 keer 15 minuten).
 • Maximale dienst bestaat uit 12 uur.
 • Per week mag je maximaal 60 uur werken.
 • Per 16 weken mag je iedere week gemiddeld maximaal 48 uur werken.
 • Je mag gemiddeld maximaal 55 uur in de week werken per 4 weken.
 • Op zondag werk je niet, tenzij het in je contract is vastgelegd.
 • Recht op 13 vrije zondagen per jaar, tenzij in je contract is vastgelegd dat je meer zondagen per jaar werkt en je hiermee hebt ingestemd.

 
De regels van de Arbowet zijn voor de veiligheid van jongeren strenger. Ben je benieuwd naar de rechten van 16- en 17-jarigen en kinderen onder de 16? Dit kun je nalezen op de website van Arboportaal. Daar vind je ook de speciale regels voor nachtdiensten.
 

Arbowet en zorg

Een van de onderdelen van de Arbowet is de zorgplicht, oftewel: Arbozorg. Iedere werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen, een plan van aanpak bij gezondheidsrisico’s te maken en werknemers goed in te lichten over deze risico’s. Ook moet er altijd een contract zijn met een bedrijfsarts. Op deze manier zorgt de Arbowet voor veiligheid wat betreft gezondheid.

Arbowet: bhv

Een verplicht onderdeel van de Arbowet wat betreft Arbozorg is dat er altijd een bhv’er op locatie moet zijn. Bhv’er staat voor de term bedrijfshulpverlener en dit is een werknemer die is opgeleid om medewerkers en gasten te begeleiden en helpen in gevaarlijke situaties. Hij of zij weet bijvoorbeeld hoe te handelen bij brand en kan eerste hulp verlenen. De bhv’er is ook altijd op de hoogte van de regels in de Arbowet over veiligheid op de werkvloer.
 

Arbowet en thuiswerken

Ook als je veel thuiswerkt, is je werkgever volgens de Arbowet voor jouw veiligheid verantwoordelijk. Aan de hand van je functie bepalen zij wat voor spullen en systemen je nodig hebt. Volgens de Arbowet moet het thuiswerken sowieso altijd ergonomisch verantwoord zijn. Hoe je zelf het thuiswerken zo veilig en prettig mogelijk maakt? Bekijk onze thuiswerktips en blog over het inrichten van je thuiswerkplek. Voor je gezondheid is dit in ieder geval belangrijk:

 • goede bureaustoel;
 • op elkaar afgestemde stoel- en tafelhoogte;
 • voldoende beweging tussendoor;
 • beeldscherm iets lager dan op ooghoogte;
 • af en toe staand werken;
 • genoeg pauzes.

 
De Arbowet bevat voor jouw veiligheid dus allerlei regels en tips. Twijfel je of het op jouw werk wel goed gaat of voel jij je onveilig? Neem dan contact op met je werkgever of schakel de arbodeskundige van je werkplek in. Kom je er nog steeds niet uit? Dan kun je terecht bij de Arbeidsinspectie.

FAQ

 • Wat staat er in de Arbowet over tillen?
  Als er hoge risico’s zijn bij het tillen op werk, moet hiervoor een plan van aanpak zijn. Meestal gebruiken werkgevers hiervoor de NIOSH-methode.
 • Hoe lang heb je volgens de Arbowet recht op pauze?
  Als je meer dan 5,5 uur werkt, heb je recht op een pauze van 30 minuten of 2 keer 15 minuten. Werk je meer dan 10 uur? Dan heb je recht op 45 minuten pauze, 1 keer 30 minuten en 1 keer 15 minuten, of 3 keer 15 minuten.

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.

Burn-out studenten

07-01-2022
Hoe voorkom je een burn-out bij studenten? Lees 5 tips om prestatiedruk onder studenten te overwinnen en een studenten burn-out voor te zijn.

Bore-out

06-01-2022
Heb jij last van een bore-out? In deze blog vertellen we je wat dat precies is en wat je kunt doen om van die bore-out af te komen.